Spoorboekje  Fase 2
 

tot en met 5 november 2021       Via contactformulier interesse tonen

11 november 2021                      Informatieavond voor uitgenodigde geïnteresseerden in de Mantel              

12 november                              Website online met alle informatie (plattegronden, prijzen en aanmeldprocedure)

12 november tot 23 december      Aanmelden, inclusief Financieringsverklaring en betalen €500 inschrijfgeld

 

tot 8 januari 2022                        Verstrekken door CPO bestuur van schriftelijk bewijs van inschrijving

13 januari 2022                           Loting en toewijzing door CPO bestuur onder notarieel toezicht

 

Februari 2022                              Tekenen Koop-aannemingsovereenkomsten en Meer-Minderwerk


2de kwartaal 2022                       Start bouw

 

Het bestuur van CPO Spierland bestaat uit:

Dick Waiboer - voorzitter

John van Zijl - penningmeester

Nienke Schaafsma - secretaris

 

 

Deze site is zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen geen juridische rechten worden ontleend.

Het kopiëren van de inhoud ervan is niet toegestaan.

                

                                                             CONTACTFORMULIER