PLANNING EN CONTACT

Veel vragen worden er gesteld wanneer de start van de bouw van de woningen is voorzien. Zoals iedereen weet is dat sterk afhankelijk of er al dan niet bezwaren tegen de plannen worden gemaakt. Die zijn er, dus loopt de oorspronkelijke planning uit.

 

                                                                                    Spoorboekje                                                                                                 
Juli 2019                 Bestemmingsplan door Raad van de gemeente Koggenland vastgesteld
September              3 partijen uit Spierdijk hebben beroep aangetekend bij Raad van State
Oktober                  Indienen omgevingsvergunningen en opstellen verweerschriften voor Raad van State
Januari 2020           Uitnodiging door KUIN aan deelnemers van CPO Spierland over meer-en minderwerk

Februari                  Aanvraag hypotheekoffertes door deelnemers van CPO Spierland
1 April                    Uitspraak Raad van State over het bestemmingsplan
19 april                   Start bouwrijp maken
Juni                        Levering van bouwrijpe grondkavels door Scholtens/Wooncompagnie aan CPO Spierland
Juni                        Passeren van koop/aannemingsovereenkomsten door KUIN en kopers, betaling 1ste termijn
September 2020      Start bouw 21 woningen fase 1 CPO Spierland
Oktober 2021          Oplevering woningen

 

Jullie zullen begrijpen dat we alles aan het doen zijn om deze planning met alle betrokken partijen te halen.

Dat vergt van ons heel veel duw- en trekwerk. 

Een volgende nieuwe fase zal naar verwachting pas over circa 5 jaar worden opgestart.

 

Het bestuur van CPO Spierland bestaat uit:

Dick Waiboer - voorzitter

John van Zijl - penningmeester

Nienke Schaafsma - secretaris

Het bestuur heeft Kor Buitendijk een volmacht gegeven om namens het bestuur het project te leiden.

 

Deze site is zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen geen juridische rechten worden ontleend.

Het kopiëren van de inhoud ervan is niet toegestaan.

 

                                         Heeft u vragen, stelt u deze dan hieronder. 

 

                                                             CONTACT