OMGEVINGSVERGUNNING

 

Naast een bestemmingsplan is er om de woningen te kunnen bouwen, een omgevingsvergunning nodig. Vroeger heette dit een bouwvergunning.

De planontwikkeling is nu zover gevorderd dat deze bij de gemeente Koggenland wordt aangevraagd. Naast allerlei technische gegevens zijn daarvoor

ook definitieve ontwerpen van de woningen nodig. De achtergevels kunt u daarop nu ook zien. 

 

U kunt de tekeningen voor uw bouwnummer het beste hieronder downloaden naar uw computer. In de tekening staat uw bouwnummer afgebeeld.  Als u de tekening vergroot kunt u de details goed zien.

 

Bouwnummers 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 en 22

 

Bouwnummers 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 en 22
PDF – 1,8 MB 307 downloads

Bouwnummers 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17 en 18

Bouwnummers 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17 en 18
PDF – 1,8 MB 274 downloads