Fase 2 met 22 woningen                 

             Startbouw 2de kwartaal 2022              

Er zijn 2 woningtypen, te weten starterswoningen en hoek woningen.
Starterswoningen - 12 stuks - zijn de bouwnummers 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20 en 21. 
Van de hoekwoningen zijn er twee types: een die gelijk is aan een startertussenwoning maar dan op een grotere hoekkavel en de optie (nu of later)  voor een aanbouw.  Dat zijn de bouwnummers 4, 5, 18 en 19. Deze hoekwoningen parkeren op eigen erf (het pijltje).

Grotere hoekwoningen met een topgevel. De bouwnummers 1, 8, 9, 14, 15 en 22. Ook deze hebben een parkeerplaats op eigen grond (zie pijltje) en de mogelijkheid van een aanbouw.