PLANNING EN CONTACT

Nu alle informatie over de woningen bekend is kunnen de Spierdijkers een keuze maken uit de aangeboden referentiewoningen. Het bestuur houdt samen met de aannemer op 13 maart 2019 om 20.00 uur in de kantine van st George een inloopavond waarop u uw vragen kunt stellen.

In maart tot en met 10 april zult u aan de slag moeten en vergeet vooral niet tijdig een Financieringsverklaring te verkrijgen voor de woning of woningen van uw voorkeur. Doe dat vooral niet te laat, want uw hypotheekadviseur of bank heeft daar wel een tot twee weken voor nodig.

Te laat ontvangen aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

 

Nadat de aanmeldingstermijn is afgesloten - en dat is echt tot en met 10 april 2019 en geen dag later - wordt uw aanmelding en financieringsverklaring getoetst. Bij een positief resultaat van deze toets ontvangt u een Inschrijfbewijs waarop is aangegeven dat u deelnemer bent en ook is aangegeven uit welke bouwnummers (eventueel met opties) u kunt kiezen bij de loting.

Na het verstrijken van de aanmeldperiode zullen we, afhankelijk van het aantal aanmeldingen en welke woningen de voorkeur verdienen, de omvang en samenstelling van de eerste fase vaststellen en een loting organiseren.

Hoe dat in zijn werk gaat hebben we op deze site uitgelegd onder het kopje ''Aanmelden en Loten''. Zowel op deze site als met een nieuwsbrief wordt u tijdig geïnformeerd over de definitieve omvang en samenstelling van Fase 1 en de datum van de loting.

 

Als het een beetje meezit met het vaststellen van het bestemmingsplan en er geen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State, kan de bouw van de eerste Fase begin 2020 starten en kunnen nog in 2019 de werkzaamheden beginnen van het bouwrijp maken van de grond.

Hoe groot die eerste fase is hangt natuurlijk af van het aantal aanmeldingen. We hebben voor de eerste fase van 22 woningen waarvan 8 starterswoningen en 14 andere hoek- en rijwoningen gepland. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan kunnen we wellicht het aantal woningen vergroten door een of meerdere blokken van de volgende fase ook nu in uitvoering te brengen. Andersom kan ook, als er voor een type te weinig aanmeldingen zijn kan dit type komen te vervallen. 

 

Een volgende nieuwe fase zal naar verwachting pas over circa 5 jaar worden opgestart.

 

Het bestuur van CPO Spierland bestaat uit:

Dick Waiboer - voorzitter

John van Zijl - penningmeester

Nienke Schaafsma - secretaris

Het bestuur heeft Kor Buitendijk een volmacht gegeven om namens het bestuur het project te leiden.

 

Deze site is zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen geen juridische rechten worden ontleend.

Het kopiëren van de inhoud ervan is niet toegestaan.

 

 

                                         Heeft u vragen, stelt u deze dan hieronder. 

 

                                                             CONTACT