AANMELDEN en LOTEN

 

Om het gehele werkproces te kunnen organiseren is er een CPO Stichting opgericht met een Bestuur en Statuten. In deze statuten staan de regels waar de geïnteresseerden, de deelnemers en de aspirant-kopers van de woningen mee te maken krijgen. Ook staat daarin wie voor de woningen in aanmerking kunnen komen en hoe de toewijzing en loting plaats gaat vinden.

 

U kunt zich aanmelden vanaf 14 maart tot en met 10 april 2019. Aanmeldingen die ná 10 april 2019 binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Het aanmeldingsformulier vindt u hieronder, bij het kopje 'Aanmeldingsprocedure'. 

 

U kunt de statuten hieronder downloaden.

Als u zich aanmeldt verklaart u dat u akkoord bent met deze statuten. Hieronder vindt u de belangrijkste artikelen.

 

Afschrift oprichting Stichting CPO Spierland met bijlage
PDF – 1,1 MB 409 downloads

Belangrijk voor u dat u dit leest en begrijpt voor u zich aanmeldt.

In deze statuten is voor u vooral van belang dat u weet welke criteria wij hanteren om voor een woning in Spierland in aanmerking te kunnen komen, hoe de aanmelding gaat verlopen, hoe er geloot wordt en hoe het anti-speculatiebeding bij de starterswoningen werkt.

Dat zijn de artikelen 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17.

 

Toewijzingscriteria

Artikel 11

  1. Om tot het kopen van een nog te ontwikkelen woning over te kunnen gaan – dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen.          Geïnteresseerden worden ingedeeld in een aantal categorieën, te weten A-geïnteresseerden, B- geïnteresseerden en C- geïnteresseerden.
  2. A-geïnteresseerden zijn mensen die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen van de gemeente Koggenland en die woonachtig zijn en in het Centraal Bureau Statistiek - postcodegebied Spierdijk, hierna te noemen: ‘CBS-postcodegebied Spierdijk’.

    Het CBS-postcodegebied Spierdijk omvat de postcodes 1641, 1642, 1643 en 1647 CM huisnummers 113 tot en met 135 en 1647 CL         

    huisnummers 100 tot en met 112.                

3. B- geïnteresseerden zijn mensen die niet woonachtig zijn in het CBS-postcodegebied Spierdijk, doch wel sociaal-economisch gebonden zijn aan

    Spierdijk, door:

    a. vanaf geboorte in Spierdijk woonachtig te zijn geweest; of

    b. actief lid óf actief vrijwilliger te zijn van een vereniging of stichting met haar zetel in Spierdijk; of

    c. werkzaam te zijn in Spierdijk

  1. C- geïnteresseerden zijn belangstellenden van buiten het CBS postcodegebied Spierdijk en die niet kunnen worden aangemerkt als B- geïnteresseerden.

 

                                                                 Aanmeldingsprocedure

                                                                                                Artikel 12

  1. Een geïnteresseerde kan zich aanmelden voor een ontwikkelingsfase tijdens een door het bestuur aangegeven periode en vastgestelde procedure middels een door het bestuur beschikbaar gesteld aanmeldingsformulier. 
  2. Uitsluitend een geïnteresseerde die voldoet aan het criterium 'starter' komt in aanmerking voor een starterswoning.
  3. Starters die middels de Financieringsverklaring kunnen aantonen dat zij financieel in staat zijn een niet-starterswoning te kunnen financieren kunnen zich ook aanmelden voor een andere hoek- of rijwoning.

 

U kunt het Aanmeldingsformulier downloaden door hieronder op Downloaden te klikken. 

 

Vervolgens kunt u het op de computer invullen, uitprinten, ondertekenen en samen met de originele Financieringsverklaring van uw adviseur per post verzenden naar of in de bus doen van Bestuur CPO Spierland, secretaris N. Schaafsma, Wogmeer 123, 1643 NH Spierdijk. U ontvangt van haar een ontvangstbevestiging.

 

Binnen een week na de datum van ondertekening van het Aanmeldingsformulier dient u het Inschrijfbedrag van vijfhonderd euro (€ 500,00) te hebben overgemaakt op het bankrekeningnummer NL85RABO0321587960 ten name van CPO Spierdijk.                                                     

U krijgt dit bedrag terug als u geen bouwnummer krijgt toegewezen (niet ingeloot of niet op de reservelijst).

 

AUTO Aanmeldingsformulier CPO Spierland fase 1 11 maart
PDF – 155,8 KB 378 downloads